Polska

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA TRENERÓW PŁYWANIA - DZIEŃ II

Joanna Kwatera 2013-09-28 00:24

Drugi dzień IV Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Trenerów Pływania stał pod znakiem dyskusji na temat programów szkoleniowych dzieci i młodzieży w sporcie pływackim zarówno na poziomie kształcenia młodych adeptów pływania jak i szkoleniem zawodników w każdym przedziale wiekowym, a także ewaluacja procesu treningowego zawodników.

Cykl dzisiejszych wykładów zapoczątkował przedstawiciel Departamentu Sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Paweł Słomiński. Przedstawił on najważniejsze problemy sportu młodzieżowego oraz pomysły ministerstwa w zakresie wspierania aktywności ruchowej dzieci poprzez różne projekty i programy, które mają być  budżetowane zarówno przez MSiT jak i samorządy wojewódzkie i gminne.

Następnie w świat programu powszechnej nauki pływania dzieci i młodzieży wprowadziła nas dr Alicja Stachura. Przedstawiła ona pokrótce system zachęcania oraz motywacji dzieci do nauki pływania oraz pewne rozwiązania dotyczące ilości i jakości lekcji nauki pływania wśród najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Pierwszy kontakt dzieci z wodą to nie tylko technika pływania, ale przede wszystkim świadomość i umiejętność zachowania bezpieczeństwa w wodzie, dbałość o zdrowie oraz postrzeganie sportu i kultury fizycznej jako ważnego elementu w dalszym ich życiu. Następnie głos zabrała dr Katarzyna Kucia-Czyszczoń, która przedstawiła etapy rozwoju zawodniczego od najmłodszych lat w sporcie pływackim oraz etapy treningowe dostosowane odpowiednio do wieku zawodników.

Jednak trening w wodzie nie wystarczy! Ważną składową dobrego treningu pływackiego jest także trening na lądzie. Wiele ciekawych ćwiczeń przyczyniających się do zwiększenia siły w odniesieniu do poszczególnych stylów pływackich zaprezentował trener AZS AGH Kraków – Piotr Gęgotek. Zaznaczył też sensowność danych ćwiczeń w odniesieniu do konkretnego okresu przygotowawczego,  wykorzystując różnorodny sprzęt – zarówno hantle, kettle jak i zwyczajnie drabinki czy ręcznik w treningu siłowym.

Później głos należał już do gościa specjalnego konferencji – profesora Ernesta W. Maglischo. Cykl swoich dzisiejszych wykładów rozpoczął od omówienia monitoringu szkolenia pływackiego. Żaden test nie jest w 100% miarodajny jeśli chodzi o kontrolę wyników zawodnika, należy jednak szukać tego - przedstawiającego wyniki najbardziej zbliżone do rzeczywistych. Najbardziej popularnym i akceptowanym testem przez wiele lat było testowanie krwi i na bazie tych badań wyznaczanie krzywej mleczanu. Badania wydolności tlenowej i beztlenowej zawodnika uzyskiwane na bazie takiej diagnostyki są jednak dosyć kosztowne, dlatego profesor Maglischo zaproponował test T-30, którego wyniki jak udowodnił przedstawiając rezultaty przeprowadzonych przez niego badań, są bardzo zbliżone do tych, uzyskanych z testu krwi oraz wg niego wysoce skuteczne. Zinterpretował też różne wyniki uzyskane za pomocą tego testu.

Odwiecznym problemem trenerów jest też pytanie – jaką intensywność treningu podyktować zawodnikom, aby trening był skuteczny oraz najlepiej wzmacniał ich wytrzymałość tlenową i beztlenową. Profesor Maglischo starał się udowodnić tezę, iż trening jedynie o dużej intensywności nie daje tak pozytywnych efektów jak trening zróżnicowany. Przedstawiając budowę włókna mięśniowego oraz jego podatność na impuls treningowy zaprezentował zdanie, że nie ma w treningu pływackim jedynie skrajnych rozwiązań, a kluczem do sukcesu zawodnika jest pełny wachlarz zadań treningowych o różnej intensywności, mających wpływ zarówno na włókna wolno jak i szybkokurczliwe.

Dzisiejszy dzień na konferencji zakończył się rozważaniami na temat „odpuszczenia” w treningu pływackim. Profesor zwracał uwagę na najbardziej optymalną długość jak i objętość oraz intensywność podczas odpuszczenia w procesie treningowym, a także na błędy popełniane w tym elemencie oraz zagrożenia jakie mogą wystąpić przy zbyt luźnych formach wprowadzania tego elementu przed ważnymi startami zawodników.

Jutro – podczas trzeciego dnia konferencji – tematem przewodnim będzie żywienie oraz wspomaganie farmakologiczne w sporcie pływackim, a także planowanie roku szkoleniowego. Zapraszamy!