XI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Trenerów Pływania - dzień I

Joanna Kwatera 2020-09-24 23:30

Pierwszy dzień XI Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Trenerów Pływania już za nami. Ciekawe wykłady, znakomici prelegenci i interesujące wywiady – kilkanaście godzin poszerzania wiedzy z zakresu sztuki trenowania pływania minął niezmiernie szybko. A całe tegoroczne przedsięwzięcie otwarli tradycyjnie prezes Polskiego Związku Pływackiego Paweł Słomiński i gospodarz tego wydarzenia prezes Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego Kazimierz Woźnicki.

Jako pierwsi głos zabrali przedstawiciele młodego pokolenia trenerów Klaudia Palak i Łukasz Wądrzyk. Doktor nauk o kulturze fizycznej, pracująca obecnie z sekcją AZS AGH Kraków, przedstawiła biomechaniczne podstawy techniki pływania. Omówiła prawa fizyki związane z ruchem człowieka w wodzie, opory działające na pływaka oraz jak zachowuje się organizm w środowisku wodnym. Doktorant krakowskiej AWF przedstawił natomiast biomechaniczne narzędzia wykorzystywanie w badaniach techniki pływania. Proces treningowy powinien być oparty zarówno na obserwacjach własnych trenera jak również wiedzy czerpanej z badań naukowych. Od wielu lat bada się wpływ sił napędowej oporowej i nośnej generujących prędkość pływaka w wodzie. Obecnie w tym celu wykorzystywane są nowoczesne technologie – programy komputerowe, czujniki, kamery podwodne czy platformy mające na celu dostarczyć oceny jakości wykonywanych elementów przez zawodnika. Poranną część zakończyła psycholog sportu Joanna Budzis. Zaproponowała jak radzić sobie  z motywacją u zawodników w czasie pandemii, podkreślając, że nie można zrezygnować z prawidłowych nawyków rutyny poza basenowej przez okres jej trwania. Zasugerowała też ciekawy sposób motywacji zawodnika poprzez wzbudzenie w nim pozytywnych emocji, a także wyznaczenie celów oraz uświadomienie mu do czego dąży i jak może to osiągnąć.

W bloku popołudniowym już pierwszego dnia szkolenia swoją prelekcję wygłosił gość specjalny tegorocznej konferencji, trener medalistów olimpijskich Andrei Vorontsov. W swoim pierwszym piątkowym wystąpieniu niemal przez dwie i pół godziny omawiał strefy treningowe, obciążenia treningowe podając przykładowe zadania, poprawiające zdolności tlenowe oraz beztlenowe zawodnika. Prezentował swoje zagadnienia na przykładach tak wybitnych pływaków jak Katie Ledecky czy Rebecca Adlington. Na zakończenie tego dnia wykładów omówił jeszcze jak układać wieloletni plan treningowy dla młodych zawodników. Przedstawił różnice pomięzy dziewczynkami i chłopcami w okresie wzrostu, wpływ wieku biologicznego na rozwój motoryczny i wyniki w sporcie, wyjaśnił dlaczego młodociani mistrzowie szybko znikają z aren światowych oraz jakie cechy są najlepsze dla osiągania wysokich wyników w długiej perspektywie czasowej. Jego prelekcje rozdzieliła prezentacja Michała Szczęśniaka, który od 12 lat pracuje w klubach pływackich na terenie Szwecji. Przedstawił on etapy szkolenia zawodnika w oparciu o rekomendacje Szwedzkiej Federacji Pływania. Zdefiniował pływanie w Szwecji nie jako sport, a jako styl życia. W tym skandynawskim kraju dzieci w II klasie mają obowiązek nabyć umiejętności pływackie, a zajęcia z pływania odbywają się w ramach  WFu. W Szwecji szczególny nacisk kładzie się na to, aby zawodnik chciał przyjść na następny trening, a po zakończeniu kariery sportowej został w tym sporcie w ramach choćby społeczności Masters.

Czwartkowe szkolenie zamknął panel dyskusyjny, w którym trenerzy odpowiadali na pytania gości konferencji zarówno tych, którzy stawili się na niej osobiście jak i tych, którzy swoje wątpliwości  postanowili przesłać drogą mailową.