Rola psychologa w procesie treningowym - trenerski punkt widzenia

Jan Wiederek 2017-06-09 13:17

Przygotowanie zawodnika we współczesnym sporcie wyczynowym wymaga wielu różnorodnych działań, których finalnym efektem ma być najwyższa forma sportowa, na głównej imprezie sezonu, a najlepiej podczas igrzysk olimpijskich.

Nie można ich sobie wyobrazić bez współdziałania następujących elementów procesu szkolenia:

Element procesu szkoleniaFunkcja odpowiedzialna
Program szkoleniaTrener
Opieka medycznaLekarz
Odnowa biologicznaTerapeuta odnowy biologicznej
Opieka psychologicznaPsycholog
Kontrola odżywianiaDietetyk
LogistykaPzs

Wydaje się oczywiste, że największy wpływ na przygotowanie motoryczne ma zawodnika  program treningowy, realizowany przez trenera. Pozostałe elementy procesu szkolenia są ważne, ale nie decydujące. Moje doświadczenia współpracy z psychologami upoważniają mnie do kilku spostrzeżeń.

1. Psycholog powinien dobrze znać reguły, dotyczące danej dyscypliny sportu w zakresie:
   a. Regulaminów zawodów – zasady ich rozgrywania
   b. Optymalnego czasu rozgrzewki i jej roli w przygotowaniu przedstartowym
   c. Wielkości i rodzaju  motywacji do startu w zawodach /ranga zawodów/
   d. Wielkości i rodzaju motywacji do treningów
   e. Wielkości i rodzaju motywacji do uprawiania danej dyscypliny sportu
   f. Analizy i oceny zachowań zawodnika przed startem i podczas treningu

2. Zadaniem psychologa powinna być identyfikacja zawodnika w aspekcie:
   a. Charakterystyki psychologicznej zawodnika
   b. Pozycji w grupie /socjometria lub inne badania/
   c. Wielkości i rodzaju motywacji wymienionych w punkcie nr. 1

3. Pozycja psychologa w zespole szkoleniowym i wśród zawodników:
   a. Po stronie zespołu szkoleniowego
   b. Po stronie zawodników

Pozycja psychologa jest bardzo trudna, ale ma kardynalne znaczenie. Z jednej strony psycholog powinien dzielić się spostrzeżeniami z trenerem, a należy pamiętać, że oddziaływanie psychologiczne na zawodnika jest również ze strony trenera, lekarza i terapeuty odnowy biologicznej i nie wszystkie oddziaływania są podobne. Z drugiej strony psycholog powinien mieć doskonały kontakt z zawodnikami i mieć u nich autorytet. 

Najczęściej występującą przyczyną braku dobrej współpracy pomiędzy psychologiem a trenerem jest przekroczenie granicy w jedną lub drugą stronę, co powoduje ograniczone zaufanie jednej ze stron. Oddziaływanie psychologiczne powinno również dotyczyć relacji z trenerem, lekarzem i terapeutą, rodzicami, kolegami. Nie jestem psychologiem, ale jestem przekonany, że tylko wzajemne zaufanie zespołu, uczestniczącego w procesie szkolenia, pozytywnie przeniesie się na zawodników, w znacznym stopniu ułatwiając jego realizację.

W sukcesie  zawodnika uczestniczy wiele osób /sukces ma wielu ojców/, natomiast przy porażce najczęściej zostaje trener i zawodnik /kolejność nie jest przypadkowa/. Bardzo ważną wydaje się silna integracja zespołu szkoleniowego, uznająca określone kompetencje w zespole oraz sposób podejmowania decyzji. Uważam, że ostateczną decyzję, dotyczącą działań w aspekcie szkoleniowym, psychologicznym, medycznym, odnowy biologicznej, po uzyskaniu informacji od poszczególnych członków zespołu, powinien podejmować trener.

Przekazywanie informacji powinno odbywać się:
   a. Przy planowaniu roku szkoleniowego
   b. Przy podsumowaniu wyników sportowych najważniejszych imprez sezonu
   c. W konkretnych przypadkach, uzasadniających natychmiastowe działanie

Plan i realizacja oddziaływań psychologicznych powinna zawierać:
   a. Cele oddziaływań /plan/
   b. Efekty realizacji oddziaływań /podsumowanie/

Finalnym efektem pracy trenera jest wynik sportowy, a psychologa? Odpowiedź nie jest prosta, ani łatwa. Z punktu widzenia oczekiwań trenerskich praca psychologa powinna obejmować następujące zagadnienia:
   a. nauczenie zawodnika samokontroli emocjonalnej przed startem
   b. wzmocnienie odporności psychicznej na stres
   c. wzmacnianie oddziaływań trenerskich w aspekcie realizacji obciążeń treningowych, taktyki startowej, rozgrzewki i.t.p.
   d. wzmacnianie  więzi Inter-grupowej między zawodnikami
   e. wzmacnianie relacji zawodników i trenerów, lekarzy, terapeutów w aspekcie wspólnego dążenia do celu
   f. zaznajomienie trenera z podstawowymi technikami oddziaływania psychologicznego
   g. informowanie o reakcjach  zawodników na proces szkolenia
   h. bieżąca wymiana informacji podczas zawodów i zgrupowań

Nie zawsze istnieje zbieżność poglądów pomiędzy psychologiem, a trenerem, co do sposobów oddziaływania na zawodnika, ale najbardziej istotna jest wymiana informacji, co powinno spowodować większą trafność podejmowanych decyzji.

Powszechnie wiadomo, że trener powinien być dobrym psychologiem. Zdarzają się tacy trenerzy albo z wykształceniem psychologicznym /Mike Bottom – trener B. Kzierowskiego, Bob Bowman – trener M. Phelpsa/ albo z wrodzoną intuicją. Potrzeba funkcjonowania psychologa w procesie szkolenia jest niepodważalna, pod warunkiem właściwej współpracy z zespołem szkoleniowym i bardzo dobrymi kontaktami z zawodnikami.

Finalnym efektem pracy psychologa jest również wynik sportowy, ale pod warunkiem osiągnięcia u zawodnika takich zmian w jego psychice, które uzyskanie tego wyniku umożliwiły.